Chiều ngày 6/5/2022, trường THPT Đồng Lộc phối hợp phòng Tư pháp huyện Can Lộc, khoa luật trường ĐH Vinh tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh. Tham dự có lãnh đạo huyện, các phòng ban cấp huyện , lãnh đạo các xã có học sinh học tại trường ...