• BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN "LUYỆN TẬP TÍCH PHÂN"
  | 63 lượt tải | 1 file đính kèm
 • bài 6 - Mùa trên Trái Đất
  | 64 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài 6 - Ngày đêm dài ngắn
  | 43 lượt tải | 1 file đính kèm
 • bài 6- Chuyển động biểu kiến
  | 53 lượt tải | 1 file đính kèm
 • bài 5 - Màu sắc hành tinh
  | 48 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài 5 - Múi giờ
  | 56 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài 5 - đường chuyển ngày
  | 54 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài 5 - Ngày đêm luân phiên
  | 47 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài 5 - Thí nghiệm về lực Coriolis
  | 50 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài 5- Hệ mặt Trời
  | 57 lượt tải | 1 file đính kèm